LUGEMIST

Lugemist 2018-01-18T13:21:58+00:00

Soovitan

Doris Kareva: kuulamise kunst

Keha kui tahe ja kujutlus (Doris Kareva, Sirp)

Aga mis siis, kui ma eksin? (MEHIS PIHLA)

Alexander avab ande (Anne Veskimeister. üks)

Trummikomplekti mängu ergonoomikast Alexanderi tehnika abil (Eno Kollom, Pedagoogiline lõputöö)

Viiuldajatele – www.violinistinbalance.nl

Artikkel ajakirjas “Tiina”

Aleksanderi tehnika – viis sekundit enne starti

Tajudes oma keha (Ajakiri Oma hobu, 2009)

The Phenomenon of Estonia in the World of the Alexander Technique

Alexander Technique has significant long-term benefit for low back pain (British Medical Journal)

“Forward and Up: An Introduction to the Alexander Technique” by Pedro de Alcantara

Alexander in Education (video)

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemas pakutavate ergonoomikaalaste teadmiste vastavus 2012. ja 2013. aastal õppima asunud pärimus-, jazz- ja koolimuusika õppekava üliõpilaste ootustele (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia seminaritöö)

Alexanderi Tehnika (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi aastatöö)

Alexander Technique and Rehabilitation: a case study (Stephanie Smith)

Alexanderi Tehnika. Oskus kogu eluks (Autor: PEDRO DE ALCANTARA – Rahvaraamat.ee)

Alexanderi tehnika saladusi (Autor: ROBERT MACDONALD, CARO NESS – Rahvaraamat.ee)

Reka Szilvay – “On ihme että pystyn vielä soittamaan”

Doris Kareva Olemis kõla

Vaikus ja vaimsus  ( Liivika Simmul ja Lembit Peterson  )