LUGEMIST

Lugemist 2018-06-25T08:01:13+00:00

Soovitan

Doris Kareva: kuulamise kunst

Keha kui tahe ja kujutlus (Doris Kareva, Sirp)

Doris Kareva välkloeng (video)

Lorimer Moseley ‘Body in mind – the role of the brain in chronic pain’ at Mind & Its Potential 2011 (video)

e-õpik “Teatripedagoogika muutuvas maailmas” (+ENG)

Aga mis siis, kui ma eksin? (MEHIS PIHLA)

Alexander avab ande (Anne Veskimeister. üks)

Trummikomplekti mängu ergonoomikast Alexanderi tehnika abil (Eno Kollom, Pedagoogiline lõputöö)

Viiuldajatele – www.violinistinbalance.nl

Artikkel ajakirjas “Tiina”

Aleksanderi tehnika – viis sekundit enne starti

Tajudes oma keha (Ajakiri Oma hobu, 2009)

The Phenomenon of Estonia in the World of the Alexander Technique

Alexander Technique has significant long-term benefit for low back pain (British Medical Journal)

Alexander Technique British Medical Journal Back Pain Study (video)

“Forward and Up: An Introduction to the Alexander Technique” by Pedro de Alcantara

Alexander in Education (video)

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemas pakutavate ergonoomikaalaste teadmiste vastavus 2012. ja 2013. aastal õppima asunud pärimus-, jazz- ja koolimuusika õppekava üliõpilaste ootustele (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia seminaritöö)

Alexanderi Tehnika (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi aastatöö)

Alexander Technique and Rehabilitation: a case study (Stephanie Smith)

Alexanderi Tehnika. Oskus kogu eluks (Autor: PEDRO DE ALCANTARA – Rahvaraamat.ee)

Alexanderi tehnika saladusi (Autor: ROBERT MACDONALD, CARO NESS – Rahvaraamat.ee)

Reka Szilvay – “On ihme että pystyn vielä soittamaan”

Doris Kareva Olemise kõla

Vaikus ja vaimsus  ( Liivika Simmul ja Lembit Peterson  )