ALEXANDERI
TEHNIKA
INSTITUUT


AVALEHT
TEHNIKA
KURSUSED
INSTITUUT
UUDISED
SÜNNIPÄEV
KONTAKT


ALEXANDERI TEHNIKA KURSUSED

Alexanderi tehnika
  • on sada aastat vana ja rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud meetod, mille abil me võime teadlikult taastada oma loomuliku koordinatsiooni;
  • on Inglismaal ja paljudes teistes Euroopa riikides muusikute ja näitlejate kõrgkoolituse lahutamatuks osaks;
  • aitab saavutada lihaste paremat tasakaalu, mille tulemusel tegutseme mistahes olukorras produktiivsemalt ja vähem pingutades;
  • õpetab meid teadvustama ja muutma oma sissejuurdunud reaktsioonimudeleid ning saavutama häid tulemusi mistahes eluvaldkonnas.3-PÄEVANE BAASKURSUS

3-päevane baaskursus (18 - 20 akadeemilist tundi) tutvustab Alexanderi tehnika (AT) looja F.M. Alexanderi elulugu, avastust ja printsiibi põhimõisteid.

Õpetatakse AT töövahendeid: teadlikku inhibitsiooni, mõttelisi suundi ja aktiivset poollamangut kui taastavat baasharjutust iseseisvaks praktiseerimiseks. Kursus sisaldab ka ühe individuaaltunni.

Rühma suurus 8-10 õpilast.

3-PÄEVANE JÄTKUKURSUS

3-päevasel jätkukursusel (18 - 20 akadeemilist tundi) praktiseeritakse omandatud töövahendite abil erinevaid tegevusi, sõltuvalt erialast või harrastusest. Liikumine, häälekasutus, sundasendid, pillimäng jne. Sisaldab ühe individuaaltunni.

Rühma suurus 8-10 õpilast.


INDIVIDUAAL-TUNNID

Individuaaltunnid toimuvad kokkuleppel.
ALEXANDERI
TEHNIKA
INSTITUUTMARET MURSA TORMIS
Eesti esimene diplomeeritud Alexanderi tehnika õpetaja (MSTAT)
Alexanderi Tehnika Instituut asub Tallinnas, Eestis
E-mail: mursa@olemine.com
MSTAT CV