EMTA lavakunstikool avaldas elektroonilise õppematerjali “Teatripedagoogika muutuvas maailmas” / “Theatre Pedagogy in a Changing World”.

E-õpik ilmus eesti- ja ingliskeelse tasuta e-raamatuna (pdf), mis on üles laetud lavakooli kodulehele. Õppematerjali esmane sihtrühm on lavakunstikooli ja teiste teatrikõrgkoolide üliõpilased. Ingliskeelse versiooni kaudu jõuab õppematerjal ka lavakunstikooli külalistudengite ja laiema auditooriumini.

Õppematerjal lähtus lavakunstikooli korraldatud rahvusvahelisest konverentsist “Teatripedagoogika muutuvas maailmas”, mis toimus 10.-12. juunil 2016 Teatris NO99. Konverents oli pühendatud lavakooli pikaajalise juhi emeriitprofessor Ingo Normeti 70. juubelile, et juhtida tähelepanu teatriõppe uuendamise jätkuvale vajadusele.

 

Allikas: http://www.lavakas.ee/index.php?sisu=0&mida=838